سرگل شعری

مشاور و درمانگر کودک

سرگل شعری

مشاور و درمانگر کودک درحوزه های رفتاری و یادگیری مشاوره فردی عضو انجمن مشاوره ایران

سرگل شعری 

دارای مدرک اختلالات رفتاری کودک

  • مشاور و درمانگر کودک درحوزه های رفتاری و یادگیری

  •  مشاوره فردی

عضو انجمن مشاوره ایران

تالیفات -تحقیقات و کارگاه های گذرانده شده :
 
الف:کتب ترجمه شده تخصصی 
1.معنویت در روانشناسی (نگاهی اجمالی به ناخشنودی های هیجانی وروانشناختی ازچشم انداز معنویت )
2.راهنمای کاربردی سنجش در مشاوره
 
ب :کارگاه ها و همایش های گذرانده شده:
فرزند پروری و مشکلات رفتاری کودکان 
درمان اختلالات رفتاری کودکان 
درمان با نوروفیدبک و TDCS
درمان در حوزه مشکلات یادگیری کودکان
 
ج: سابقه آموزش در مراکز مشاوره و موسسات :
_بیش از 10 سال سابقه در آموزش و پرورش 
_بیش از 3 سال سابقه درمان  در مراکز و کلینیک ها 
_عضو انجمن مشاوره ایران 
_عضو سازمان نظام روانشناسی

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha