باورهای غیرمنطقی و باور منطقی جایگزین

تحقیقات موجود نشان می دهد که باورهای غیر منطقی منجر به احساسات منفی ناسالم ، یک سری شرایط پاتولوژیک و یکسری رفتارهای ناسازگار می شوند که سلامت روان را تضعیف می کنند.

باورهای غیرمنطقی و باور منطقی جایگزین
 
 
درمان رفتاری شناختی، به عنوان یک رویکرد ارزشمند برای پرداختن به مسائل بهداشت روان است. REBT معتقد است که این رویدادها نیستند که مستقیماً باعث احساسات و رفتار می شوند. بلکه اعتقادات و باور یک فرد در مورد حوادثی است که منجر به واکنش احساسی و رفتاری می شود. بعلاوه ، REBT بین باورهای منطقی و غیر منطقی تمایز قائل می شود و پیشنهاد می کند که در پاسخ به شکست ، بدرفتاری و بدبختی ، افراد می توانند با واکنشهای عاطفی و رفتاری سالم یا ناسالم واکنش نشان دهند. تحقیقات موجود نشان می دهد که باورهای غیر منطقی منجر به احساسات منفی ناسالم ، یک سری شرایط پاتولوژیک و یکسری رفتارهای ناسازگار می شوند که سلامت روان را تضعیف می کنند. بنابراین ، REBT فرایندی را برای کاهش باورهای غیر منطقی و ارتقا باورهای منطقی پیشنهاد می کند.
 
 
 
۱- من به عشق و تأیید افراد مهم نیازمندم:
 
باور منطقی: عشق و تأیید بسیار دلپذیر است و در شرایط مناسب به دنبال آن خواهم بود؛ اما آن ها از واجبات نیستند، من بدون آن ها نیز می توانم زندگی کنم.
 
۲- برای ارزشمند بودن به عنوان یک انسان، باید به موفقیت در هر کاری که می کنم بدون هیچ اشتباهی دست یابم:
 
باور منطقی: من همواره سعی می کنم تا حد ممکن به موفقیت دست یابم؛ اما شایستگی عدم شکست، غیرواقعی است. بهتر است که خود را جدا از عملکرد خود، به عنوان یک انسان بپذیرم.
 
۳- افراد باید همواره کار صحیح را انجام دهند، زمانی که کاری آسیب زا انجام می دهند، باید سرزنش و تنبیه شوند:
 
باور منطقی: ناخوشایند است که گاهی افراد کارهای نادرست انجام می دهند، اما انسان کامل نیست و ناراحت کردن خودم در حقیقت تغییری ایجاد نخواهد کرد.
 
۴- وقایع باید طبق آنچه می خواهم باشد و در غیر این صورت زندگی غیرقابل تحمل خواهد بود:
 
باور منطقی:هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید هر چیز باید آنگونه که میخواهم اتفاق بیفتد. ناامید کننده است، اما می توانم این را درک کنم؛ به خصوص برای جلوگیری از فاجعه.
 
۵- ناراحتی من به واسطه اتفاقات خارج از کنترل من به وجود آمده اند و در نتیجه کار زیادی نمی توانم برایش انجام دهم:
 
باور منطقی: عوامل خارجی بسیاری در کنترل من نیستند، اما این ها افکار من هستند (نه عوامل خارجی) که باعث احساسات من می شوند و می توانم بیاموزم که افکارم را کنترل کنم.
 
۶- من باید در مورد چیزهای خطرناک و ناخوشایند نگران باشم، وگرنه آن ها ممکن است اتفاق بیفتند:
 
باور منطقی: نگرانی در مورد وقایعی که می توانند ناخوشایند باشند، از رخداد آن ها جلوگیری نخواهد کرد؛ این کار فقط من را در حال حاضر، نگران و افسرده می سازد.
 
۷- با اجتناب از مشکلات، ناملایمات و مسئولیت در زندگی شادتر خواهم بود:
 
باور منطقی: اجتناب از مشکلات به صورت خلاصه آسان تر است و کنار گذاشتن چیزها، از اتفاقات نامناسب برای مدت طولانی جلوگیری می کند و همچنین به من فرصت بیشتری برای نگران شدن می دهد.
 
۸- هرکسی باید به فردی قوی تر از خود تکیه کند:
 
باور منطقی: تکیه بر دیگری ممکن است باعث رفتارهای وابسته گردد. عیبی ندارد که به جستجوی کمک باشیم، اما در صورتی که آموخته باشیم به خود و قضاوت خود ایمان داشته باشیم.
 
۹- اتفاقات گذشته باعث مشکلات من هستند و آن ها همچنان در احساسات و رفتارهای من دخیلند:
 
باور منطقی: گذشته نمی تواند در زمان حال من تأثیر بگذارد. باورهای اخیر من، عکس العمل ها را ایجاد می کنند. ممکن است این باورها را در گذشته آموخته باشم، اما می توانم در حال حاضر آن ها را تحلیل و تفسیر دهم.
 
۱۰- من باید با ناراحتی دیگران ناراحت شوم:
 
باور منطقی: من نمی توانم احساس بد و ناراحتی دیگران را با ناراحت شدن خود تغییر دهم.
 
۱۱- من نباید احساس ناآسودگی و درد داشته باشم، نمی توانم این ها را درک کنم و باید از آن ها اجتناب کنم؛ آن هم به هر قیمتی:
 
باور منطقی: چرا من نباید احساس ناآسودگی و درد کنم؟ من این ها را دوست ندارم، اما درکشان می کنم. اگر همواره از ناملایمات اجتناب کنم، زندگی من بسیار محدود خواهد بود.
 
۱۲- هر مشکلی باید راه حل ایده آلی داشته باشد و وقتی فردی نتواند آن راه حل را بیابد، زندگی غیرقابل تحمل خواهد بود:
 
باور منطقی: مشکلات معمولاً راه حل های متفاوتی دارند؛ بهتر است که منتظر راه حل ایده آل نباشیم و به بهترین راه حل موجود زندگی کنیم. من می توانم با کمتر ایده آل زندگی کنم.
 
برای گرفتن مشاوره فردی، مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، و ارتباط با بهترین مشاور و گرفتن مشاوره رایگان با روانشناس خوب در تهران، با کلینیک روانشناسی و مرکز مشاوره موفقیت در ارتباط باشید و به مشاورتان اعتماد کنید.
 
 

 

برچسب ها :

رفتار منطقی

رفتار غیرمنطقی

احساس بی ارزشی

احساس ارزش

افسردگی

مشاور خوب

بهداشت روان

باورهای غیرمنطقی

باور منطقی

احساسی

واکنش احساسی

احساسات منفی

عشق

کلینیک موفقیت

اشتباه

آسیب

کار نادرست

کار زشت

انسان کامل

زندگی غیرقابل تحمل

زندگی

غیرقابل تحمل

ناامید کننده

ایده آل

زندگی ایده آل

موفقیت

مشاوره موفقیت

مرکز مشاور موفقیت

روانشناسی موفقیت

کلینیک مشاوره موفقیت

مرکز مشاوره موفقیت

کلینیک روانشناسی موفقیت

مشاور خانواده کلینیک موفقیت

روانشناس

روانشناس حاذق

روانشناس ماهر

دکتر روانشناس

کلینیک مشاوره و روانشناسی

روانشناسی

کلینیک روانشناسی

کارگاه روانشناسی عمومی

برترین روانشناسان

مشاوره روانشناس رایگان

مشاوره روانشناسی

بهترین مشاوران روانشناسی

متخصص روانشناسی

بهترین روانشناسان

کارگاه روانشناسی تخصصی

مشاوره روانشناسی رایگان

تماس با روانشناس

مسائل روانشناختی

روانشناس خوب

روانشناس خوب در تهران

روانشناس تهران

بهترین مشاور

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha